TOBB PLASTİK KAUÇUK VE KOMPOZİT SEKTÖR MECLİSİ TOPLANDI- ANKARA, 29 KASIM 2016

PAGEV Danışma Kurulu üyesi Kemal ÇALIŞKAN'ın, konu çerçevesindeki detaylı     sunumunun ardından sektörden limanlardaki uygulamaya yönelik olarak gelen şikayetler meclis üyeleri tarafından tartışıldı. Sonuç olarak limanlardaki bu düzensiz ve haksız uygulamanın giderilebilmesi ve ihracatçı üzerindeki külfetin ortadan kaldırılabilmesi için meclis üyeleri oybirliği ile mevcut tebliğdeki uygulama sıkıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletmek üzere tavsiye kararı aldı.