BOYKAN Gümrük Müşavirliği, gümrük işlemlerinin kanun yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini ve sürdürülebilir bir süreç yönetiminin mümkün kılınmasını hedeflemektedir. Bu anlayışla müşterilerinin ithalat, ihracat, transit, antrepo ve diğer Gümrük Rejimlerine ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenir. Serbest Bölge Uygulaması ve Dahilde İşleme Rejimi gibi teşvik düzenlemesi içeren konularda müşterilerine proje danışmanlık hizmeti sağlar ve katma değerli projelerin hayata geçirilmesine destek verir. 

 

- İthalat İşlemleri

- İhracat İşlemleri

- Transit İşlemleri

- Antrepo İşlemleri

- Devir İşlemleri

- Serbest Bölge İşlemleri