PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI

AİT OLDUĞU DÖNEM: 19 - 25 Haziran 2023

BİRİM : ABD DOLARI/TON

G. T. İ. P.

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)

ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)

FİYAT ($/mt)

FİYAT TÜRÜ*

Min.

Max.

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia

472

474

CFR SE ASIA

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE

512

516

CIF NWE

2917.36.00.00.11

SAF TEREFTALİK ASİT

PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA

781

783

CFR SE ASIA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE FOB ARA

1390

1390

FOB ARA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE CFR SE ASIA

1079

1081

CFR SE ASIA

2902.43.00.00.00

PARAKSİLEN

PARAXYLENE FOB ARA

1088

1121

FOB ARA

2926.10.00.00.00

AKRİLONİTRİL

ACRYLONITRILE CIF ARA

1198

1202

CIF ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE FOB ARA

1089

1090

FOB ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE CFR SE ASIA

894

896

CFR SE ASIA

2901.10.00.90.11

HEKZAN

HEXANE FOB ARA

695

695

FOB ARA

2710.12.21.00.00

WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

WHITE SPIRIT FOB RDAM

780

780

FOB RDAM

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY

958

989

FOB NWE

918

922

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR

931

935

FOB NWE

908

912

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY

1040

1044

FOB NWE

928

932

CFR TURKEY

3904.10.00.00.19

POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY

778

782

FOB NWE

788

792

CFR TURKEY

3902.10.00.00.19

POLİPROPİLEN
(HOMOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY

1072

1076

FOB NWE

918

922

CFR TURKEY

3902.30.00.00.19

POLİPROPİLEN
(KOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY

1018

1022

FOB NWE

1018

1022

CFR TURKEY

2917.35.00.00.00

FTALİK ANHİDRİT

PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM

1243

1247

FOB RDAM

* NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp