PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI

AİT OLDUĞU DÖNEM: 18 - 23 Temmuz 2023

BİRİM : ABD DOLARI/TON

G. T. İ. P.

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)

ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)

FİYAT ($/mt)

FİYAT TÜRÜ*

Min.

Max.

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia

487

489

CFR SE ASIA

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE

481

485

CIF NWE

2917.36.00.00.11

SAF TEREFTALİK ASİT

PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA

806

808

CFR SE ASIA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE FOB ARA

1350

1350

FOB ARA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE CFR SE ASIA

1059

1061

CFR SE ASIA

2902.43.00.00.00

PARAKSİLEN

PARAXYLENE FOB ARA

1140

1140

FOB ARA

2926.10.00.00.00

AKRİLONİTRİL

ACRYLONITRILE CIF ARA

1038

1042

CIF ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE FOB ARA

1127

1127

FOB ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE CFR SE ASIA

959

961

CFR SE ASIA

2901.10.00.90.11

HEKZAN

HEXANE FOB ARA

720

720

FOB ARA

2710.12.21.00.00

WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

WHITE SPIRIT FOB RDAM

860

860

FOB RDAM

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY

898

937

FOB NWE

918

922

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR

899

903

FOB NWE

908

912

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY

944

948

FOB NWE

928

932

CFR TURKEY

3904.10.00.00.19

POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY

748

752

FOB NWE

778

782

CFR TURKEY

3902.10.00.00.19

POLİPROPİLEN
(HOMOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY

1022

1026

FOB NWE

868

872

CFR TURKEY

3902.30.00.00.19

POLİPROPİLEN
(KOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY

988

992

FOB NWE

988

992

CFR TURKEY

2917.35.00.00.00

FTALİK ANHİDRİT

PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM

1183

1187

FOB RDAM

* NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp