PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI

AİT OLDUĞU DÖNEM:  31 Temmuz-06 Ağustos 2023

BİRİM : ABD DOLARI/TON

G. T. İ. P.

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)

ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)

FİYAT ($/mt)

FİYAT TÜRÜ*

Min.

Max.

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia

492

494

CFR SE ASIA

2905.31.00.00.00

MONOETİLEN GLİKOL

MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE

472

476

CIF NWE

2917.36.00.00.11

SAF TEREFTALİK ASİT

PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA

818

820

CFR SE ASIA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE FOB ARA

1350

1400

FOB ARA

2902.41.00.00.00

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE CFR SE ASIA

1061

1063

CFR SE ASIA

2902.43.00.00.00

PARAKSİLEN

PARAXYLENE FOB ARA

 1150

1190

FOB ARA

2926.10.00.00.00

AKRİLONİTRİL

ACRYLONITRILE CIF ARA

988

992

CIF ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE FOB ARA

1214

1214

FOB ARA

2902.30.00.00.00

TOLUEN

TOLUENE CFR SE ASIA

1034

1036

CFR SE ASIA

2901.10.00.90.11

HEKZAN

HEXANE FOB ARA

750

750

FOB ARA

2710.12.21.00.00

WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

WHITE SPIRIT FOB RDAM

910

910

FOB RDAM

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY

908

932

FOB NWE

948

952

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR

895

899

FOB NWE

938

942

CFR TURKEY

3901.20.90.00.11

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY

928

932

FOB NWE

958

962

CFR TURKEY

3904.10.00.00.19

POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE

POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY

818

822

FOB NWE

838

842

CFR TURKEY

3902.10.00.00.19

POLİPROPİLEN
(HOMOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY

1017

1021

FOB NWE

928

932

CFR TURKEY

3902.30.00.00.19

POLİPROPİLEN
(KOPOLİMER)

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE

POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY

1018

1022

FOB NWE

1018

1022

CFR TURKEY

2917.35.00.00.00

FTALİK ANHİDRİT

PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM

1183

1187

FOB RDAM

* NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp