test1

 

İncoterm

 

Incoterms 2010’da yer alan 11 adet teslim şekli, “tüm taşıma türlerini kapsayan” ve “sadece deniz taşımacılığını kapsayan” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır:

Tüm Taşıma Türlerini kapsayan Kurallar

EXW                          İşyerinde Teslim

FCA                           Taşıyıcıya Teslim

CPT                           Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim

CIP                            Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

DAT                           Terminalde Teslim

DAP                           Belirlenen Yerde Teslim

DDP                           Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim

Sadece Deniz ve İç su Taşımalarını Kapsayan Kurallar

FAS                            Gemi Doğrultusunda Teslim

FOB                           Gemide Teslim

CFR                           Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

CIF                             Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

 

III.      INCOTERMS 2010’da Tarafların Yükümlülükleri

Incoterms 2010 Kurallarının taraflar bazında yükümlülükleri özetle aşağıdaki gibidir:

 

ExW (Ex Works) İşyerinde Teslim: ExW,  her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu incoterms kuralında satıcı malları, kendi bölgesinde veya isim olarak belirlenmiş bir yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Satıcı yükleme ve gümrükleme işlerine karışmaz.

Alıcı, malların belirlenen teslim yerinde teslim alınmasından ve teslimata ilişkin masraf ve risklerden sorumludur. EXW, satıcı açısından en az yükümlülüğü temsil eder.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı

Çıkış gümrük/lisans, izinler    :Alıcı

Yükleme                                  :Alıcı

Navlun                                     :Sözleşmeye göre

Sigorta                                      :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                  :Alıcı

Varış gümrük/lisans,izinler      :Alıcı

 

FCA (Free Carrier) Taşıyıcıya Teslim: FCA, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları, kendi işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından sağlanan taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim eder. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme   :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler       :Satıcı

Yükleme                                    :Alıcı

Navlun                                       :Alıcı

Sigorta                                       :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                   :Alıcı

Varış gümrük/resmi izinler       :Alıcı

 

CPT (Carriage Paid to)Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim: CPT, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme     :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler         :Satıcı

Yükleme                                      :Satıcı

Navlun                                         :Satıcı 

Sigorta                                         :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                     :Alıcı 

Varış gümrük/resmi izinler         :Alıcı

 

 CIP (Carriage & Insurance paid to) Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim: CIP, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve taşıma sırasındaki hasar ve riskler için taşıma sigortası yapar. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme       :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler           :Satıcı

Yükleme                                       :Satıcı

Navlun                                          :Satıcı 

Sigorta                                          :Satıcı 

Boşaltma                                       :Alıcı 

Varış gümrük/resmi izinler           :Alıcı

 

DAT (Delivery At Terminal) Terminalde Teslim: Bu teslim şekli her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde taşıma aracından boşaltarak teslim eder. Malları boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim etmiş olur. Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı herhangi bir olabilir. Satıcı, malların belirlenen terminale getirilmesi ve taşıma aracından boşaltılmasına ilişkin tüm hasar ve masrafları öder. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme        :Satıcı

Çıkış gümrük/lisans,izinler            :Satıcı

Yükleme                                         :Satıcı

Navlun                                            :Satıcı

Sigorta                                            :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                         :Satıcı

Varış gümrük/resmi izinler             :Alıcı

Terminal: Rıhtım, Depo, Container Yard (CY), tren istasyonu, Kamyon garajı, hava alanı vs. olabilir. Boşaltılmış olarak teslim edilir.

 

DAP (Delivered at Place) Belirlenen Yerde Teslim: DAP, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu incoterms kuralında satıcı malları, belirlenen varma yerinde taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Satıcı, belirlenen varma yerine kadar tüm hasar ve masrafları öder. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme        :Satıcı

Çıkış gümrük/lisans, izinler           :Satıcı

Yükleme                                         :Satıcı

Navlun                                            :Satıcı 

Sigorta                                            :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                        :Alıcı (2)

Varış gümrük/resmi izinler            :Alıcı

Aracın üzerinde boşaltılmamış olarak teslim edilir.

 

DDP (Delivered Duty Paid) Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim: DDP, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varış yerinde taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim eder. Teslim almamaktan alıcı sorumludur. Satıcı, belirlenen varma yerine kadar tüm hasar ve masrafları öder. Bu kuralda satıcı malın sadece ihracat için uygulandığı ölçüde değil, ithali için de gümrükleme işlemlerini yapmakla, ihracat ve ithalat için gerekli her türlü harcı ödemekle ve tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kuralda satıcının yükümlülüğü en fazla durumdadır.

Satım sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya ait olur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme          :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler              :Satıcı

Yükleme                                           :Satıcı

Navlun                                              :Satıcı 

Sigorta                                              :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                           :Alıcı 

Varış gümrük/resmi izinler               :Satıcı

Aracın üzerinde boşaltılmamış olarak teslim edilir.

 

FAS (Free Alongside Ship) Gemi Doğrultusunda Teslim: FAS, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu incoterms kuralında satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından belirlenen geminin doğrultusunda rıhtım, mavna gibi bir yere bırakarak teslim eder. Mal ile ilgili hasar ve masraflar mal gemi doğrultusunda boşaltıldıktan sonra alıcıya geçer. Buraya kadar olan masraflar boşaltma dahil satıcıya aittir. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme             :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler                 :Satıcı

Yükleme                                              :Alıcı

Navlun                                                 :Alıcı 

Sigorta                                                 :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                              :Alıcı

Varış gümrük/resmi izinler                  :Alıcı

 

FOB (Free On Board) Gemide Teslim: FOB, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları belirlenen yükleme limanında alıcı tarafından gönderilen gemiye yükleyerek gemide veya zaten gemide bulunan malları tedarik ederek teslim eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar mallar gemide teslim veya tedarik edildikten sonra alıcıya geçer, bundan önceki hasar ve masraflar satıcıya aittir. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme              :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler                  :Satıcı

Yükleme                                              :Satıcı

Navlun                                                 :Alıcı

Sigorta                                                 :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                              :Alıcı

Varış gümrük/resmi izinler                  :Alıcı

 

CFR (Cost & Freight) Masraflar ve Navlun: CFR, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları kendi seçtiği ve taşıma sözleşmesi yaptığı gemide teslim eder veya mallar zaten gemide ise bunları tedarik ederek teslim eder. Bu kural gereği olarak satıcı taşıma sözleşmesi yapar, masraflar ve navlunu öder. Mallarla ilgili hasar ve masraflar, mallar gemideyken alıcıya geçmiş olur. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları gemide teslim ettiğinde veya tedarik ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme              :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler                  :Satıcı

Yükleme                                              :Satıcı

Navlun                                                 :Satıcı 

Sigorta                                                 :Sözleşmeye göre

Boşaltma                                              :Alıcı (2)

Varış gümrük/resmi izinler                  :Alıcı

 

CIF (Cost, Insurance & Freight) Masraflar Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim: CIF, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları kendi seçtiği ve taşıma sözleşmesi yaptığı gemide teslim eder veya mallar zaten gemide ise bunları tedarik ederek teslim eder. Bu kural gereği olarak satıcı taşıma sözleşmesi yapar, taşıma sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar, sigorta ve taşıma sözleşmesi için prim, masraflar ve navlunu öder. Mallarla ilgili hasar ve masraflar, mallar gemideyken alıcıya geçmiş olur. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları gemide teslim ettiğinde veya tedarik ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kontrol, Ambalaj, İşaretleme             :Satıcı

Çıkış gümrük/resmi izinler                 :Satıcı

Yükleme                                             :Satıcı

Navlun                                                :Satıcı

Sigorta                                                :Satıcı 

Boşaltma                                            :Alıcı 

Varış gümrük/resmi izinler                :Alıcı